SLUŽBY

Kompletné pohrebné služby:

 • pochovávanie
 • smútočné obrady
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • prevozy zosnulých 24 hodín denne
 • prevozy na celom území SR
 • prevozy na kremácie
 • prevozy zo aj do zahraničia

 

Kompletné pohrebné služby na cintoríne :

 • Dubnica nad Váhom
 • Nová Dubnica
 • Prejta
 • Veľký a Malý Kolačín

 

KAMENÁRSKE VÝROBKY :

 • pomníky
 • lampáše
 • vázy
 • poklopy
 • obruby
 • hrobky
 • urnové zostavy
 • poklopy z terazza aj z prírodného kameňa
 • oprava a prebrusovanie obrúb
 • obnova písma

 

RAKVY :

 • bukasové
 • drevené
 • s náboženským motívom
 • s drevenou ozdobou

 

VENCE A KYTICE :

 • smútočné
 • dušičkové
 • vence na objednávku
 • kytice
 • tufy na rakvu
 • kusové kvety
 • kytičky do vázy

 

SVIEČKY :

 • náhrobné kahance
 • náplne
 • sklo
 • ozdobné sviečky
 • elektrické sviečky

 

DOPLNKOVÝ TOVAR :

 • anjeli
 • ružence